Geschiedenis 

Aanleiding oprichting

De Stichting Stadsherstel is op 28 april 1971 opgericht.
In de jaren na de tweede wereldoorlog was er een grote achterstand ontstaan in het onderhoud van monumenten. In die tijd van wederopbouw werd oude architectuur in binnensteden minder gewaardeerd. Er was vooral belangstelling voor ‘het nieuwe wonen’ in buitenwijken. Toen er een enorme kaalslag dreigde in het westelijk deel van de binnenstad, kwam een aantal Bergenaren daar tegen in het geweer. De gemeente liet de rigoureuze plannen los en de Stichting Stadsherstel werd geboren.

Startstrategie

Aanvankelijk richtte de Stichting zich op het herstel van hoekpanden waarmee het verloederde gezicht van veel straten verbeterd werd. De strategie had ook tot doel een aanzet te geven aan particulieren andere ‘monumentale’ panden te gaan restaureren. Er ontstond vanaf die tijd een hernieuwde interesse om te wonen of te werken in historisch erfgoed. Door goede subsidieregelingen is in de afgelopen decennia een groot deel van de achterstand in onderhoud ingelopen.

Nieuwe uitdagingen

De uitdaging in onze tijd is te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan. Slechtere financiële en daarnaast ook snel veranderende omstandigheden voor de detailhandel zijn hier debet aan. Het vraagt om permanente aandacht en creativiteit om gemeentelijke historische kernen leefbaar te houden.